Vatan Partisi’nde büyük sarsıntı: 108 kişi istifa etti

Vatan Partisi’nde büyük sarsıntı: 108 kişi istifa etti

Vatan Partisi’nde Mehmet Bedri Gültekin’in istifasının akabinde kriz devam ediyor. 108 parti üyesi yayımladıkları bir bildiri ile partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Kelam konusu istifa metninde Merkez Disiplin Kurulu’nun Mehmet Bedri Gültekin ve Hikmet Çiçek’in istifasını reddettiği için Merkez Yürütme Konseyi tarafından (MYK) baskı gördüğü belirtilerek, “Kurultay’ın iradesiyle seçilen MDK, Genel Başkan’ın talebiyle ortadan kaldırılmıştır” denildi.

Açıklama ise şöyle:

Basına ve kamuoyuna açıklama!

“16- 17 Ocak 2021 günlerinde toplanan Vatan Partisi Merkez Yürütme Şurası, Merkez Karar Şurası ve genişletilmiş vilayet liderleri toplantılarında yaşananlar, dünya siyasi partiler tarihinde örneği olmayan ibret verici bir durum ortaya çıkarmıştır.

Bu toplantılarda Vatan Partisi yöneticileri, Parti’nin intiharına karar vermişlerdir.

Merkez Yürütme Konseyi, 16 Ocak günü yaptığı toplantıda, Mehmet Bedri Gültekin ve Hikmet Çiçek hakkında kesin ihraç talebini ret eden Merkez Disiplin Kurulu’nun yedi üyesinden altısını, “üyelik haklarını askıya alarak önlemli olarak Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) sevk etme” kararı almıştır. Kurultay’ın iradesiyle seçilen MDK, Genel Başkan’ın talebiyle ortadan kaldırılmıştır.

Merkez Yürütme Heyeti, Merkez Disiplin Kurulu’nun Mehmet Bedri Gültekin ve Hikmet Çiçek hakkında verdiği kararı “tanımayacağını” ilan etmiştir. Parti hukuku ayaklar altına alınmıştır.

Merkez Disiplin Şurası, Partinin yargı kurumudur. Genel Kurultay tarafından seçilir. Yalnızca Kurultaya karşı sorumludur. Parti tüzük ve programı çerçevesinde alacağı kararlar bütün Partiyi bağlar. Genel Lideri da, Merkez Karar Kurulu’nu da bağlar.

Merkez Disiplin Kurulu’nun, Genel Kurultay dışında hiçbir organa karşı sorumlu olamayacağı biçimindeki tüzük kararı çiğnenmiştir.

Genel Lider ve onunla birlikte hareket eden MYK üyeleri, rahatlıkla “MDK kararını tanımıyoruz ve adeta ‘bu Şurası lağvediyoruz’ diyebilmişlerdir. MKK da bunu onaylamıştır.

Toplantıda Merkez Disiplin Şurası üyelerinin içine düşürüldükleri durum acıklıdır. “Entrikacılıkla”, “komploculukla”, “ahlaksızlıkla”, “Parti düşmanlığı yapmakla” suçlanan birtakım üyelerin, özür üzerine özür dilemeleri, adeta yemin billah ederek Genel Başkan’a bağlı olduklarını söyleyerek sergiledikleri davranış üzücü olmanın ötesinde utanç vericidir.

Yaşananlar, devrimci bir partide “Parti ve önder fetişizmi”nin insan aklını nasıl dumura uğrattığının ve bir siyasi partinin nasıl intihar ettiğinin resmidir.

MDK’nın ihraç kararına karşı yargı yoluna gidildiğinde olumlu sonuç alınacağı nihaidir. Fakat ne Mehmet Bedri Gültekin ne de Hikmet Çiçek bu yola başvurmayacaktır.

Parti içi demokrasinin olmadığı, farklı görüşte olan üyenin çabucak “düşman tarafına” geçmekle suçlandığı ve her türlü hukuk ve ahlak dışı yolun geçerli olduğu bir ortamda verilecek bir “Parti içi mücadele” olamaz.

Bundan bu türlü Vatan Partisi üyelerinin hiçbir teminatı kalmamıştır.

Kendi üyelerinin hukukunu savunamayan bir Parti, öbürleri için, halk için, ülke için hiçbir şey yapamaz.

Bütün bunlardan ötürü bir devrimcinin Vatan Partisi saflarında yapacağı bir şey de kalmamıştır.

Bu güldürüye artık bir son vermek gerekiyor.

Biz, aşağıda imzası bulunan bireyler Vatan Partisi’nden istifa ediyoruz.

Şu ana kadar tarafımıza gönderilen istifa sayısı 108’dir. Parti üyeliğinden istifa edenlerin listesi incelendiğinde Ankara yüklü olduğu görülecektir. Zira çabucak ulaşabildiğimiz şahıslar onlardı. Yurt çapında istifalar sürmektedir. Kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz.

Elbette, 50 yıldır örgütlü çaba içinde olan devrimciler olarak bunda sonra da; yola çıkarken şiar edindiğimiz “Tam bağımsız ve sahiden demokratik Türkiye” yolunda gayretimize devam edeceğiz.

Kamuoyuna hürmetlerimizle duyururuz.”

İSTİFA EDEN ÜYELERİN İSİMLERİ VE VAZİFELERİ

Açıklamanın altında ismi bulunan üyeler ve misyonları ise şöyle:

1. HİKMET ÇİÇEK – Vatan Partisi Kurucu Üyesi

2. Zülküfe GÜLTEKİN- Merkez Disiplin Heyeti Üyesi

3. Abdurrahman GÜZELGÜN

4. Ahmet AKKAŞ -Ankara Altındağ ilçe Y.K.Ü.

5. Ahmet KAÇAR- Ankara Yenimahalleilçe Ü.

6. Ahmet KONUK E. -Kuşadası Y.K.Ü.

7. Ali BATUR E.- Polatlı İlçe Bşk.

8. Ali ÇAM -Ankara Mamak ilçe Ü.

9. Ali Ekber DEMİR- Elazığ Ü.

10. Ali Ulvi ÖKTEN – İzmir Bayraklı Ü.

11. Arif Levent DURUKAN – Ankara Çankaya ilçe Ü.

12. Arife KOÇAK- Ankara Mamak ilçe Ü.

13. Arife ŞAKACI- Ankara Mamak ilçe Ü.

14. Armağan BEŞTEPE- Ankara Mamak İlçe Üyesi

15. Attila ÇORUM E.- Studgard Tem.

16. Ayşe TEKÇE- Ankara Yenimahalle ilçe Ü.

17. Aysel ERDENER- İstanbul Kadıköy Ü.

18. Aziz ÖZTAŞ- İngiltere Londra Ü.

19. Bülent SAKIZLIGİL- İzmir Karşıyaka Ü.

20. Bülent ÜLGÜN- İzmir Kemalpaşa E. İlçe Bşk.

21. Canan HOŞ DOĞAN

22. Cennet ÇAM- Ankara Çankaya ilçe Ü.

23. İhtilal ÇAM- Ankara Çankaya ilçe Ü.

24. Doğan ALAN

25. Doğan KULAKSIZ- Ankara Çankaya İlçe Ü.

26. Doğu İSTEKLİ

27. Doğu SUGEÇMEZ- İngiltere Londra Ü.

28. Eda ARSLAN- Almanya Berlin Ü.

29. Emine İnci ÖLMEZ – E. Ankara Vilayet. Dis. Kur. Lideri

30. Emine TOKAR- Ankara Yenimahalle İlçe Ü.

31. Emine YILDIZ- Mersin Mezitli Y.K.Ö.

32. Erdal KELEŞ- Ankara Çubuk İlçe Y.K.Ü

33. Esin ERGENÇ- Gazeteci

34. Hareket GÖKOĞLU – Manisa Ü.

35. F. Dilek ERTUĞRUL-Ankara Çankaya İlçe Ü.

36. Faik AKINCI- Mersin Mezitli İlçe Y.K.Ü.

37. Fatih Veli ÖLMEZ- E. Ankara Vilayet Y.K.Ü

38. Fatma KOÇ- Ankara Altındağ ilçe Ü.

39. Feyzullah BAYRAM- Ankara Altındağ ilçe Ü.

40. Fikret ÖZCOŞAR – Ankara Yenimahalle ilçe Y.K.Ü.

41. Gazi ATEŞ E. – İngiltere Tem. Başk.

42. Gönül SAYDAM- Ankara Yenimahalle ilçe Ü

43. Gülcay AYDIN – Ankara Çankaya ilçe Ü

44. Gülçiçek BULDUK – Ankara Mamak ilçe Ü.

45. Güldane ÇAM- Ankara Çankaya ilçe Ü.

46. Gülistan DUYAR- İngiltere Londra Ü.

47. Hacer Nursel DURGUN- Ankara Çankaya İlçe Ü. Genel Kog. Del.

48. Hacer ÖZÇELİK- İstanbul Kadıköy ilçe Ü.

49. Hakan DİNGİN – Ankara Çankaya ilçe Ü.

50. Hakan ŞİRİN- Ankara Yenimahalle ilçe ü.

51. Hakkı SARI- Ankara Yenimahalle İlçe Ü.

52. Haldun SOLAK

53. Hanım YEŞİLBAĞ- Mersin Silifke Ü.

54. Hüseyin Kadri GÜLTEKİN- E. Çanakkale Vilayet Saymanı

55. Hüsnü YEŞİLBAĞ- Mersin Silifke Ü.

56. İlyas BULDUK- Ankara Mamak ilçe Ü.

57. Irmak DURGUN- Ö.G. Ankara Ü.

58. Kaya ÇETECİOĞLU- Ankara Çankaya ilçe Y.K.Ü. Gen. Kur. Delegesi

59. Koray İLERGİN

60. Makbule ÇELİK- Aydın Kuşadası Ü.

61. Martı BAYER- Mersin Silifke Ü.

62. Mehmet Ali DEDE- Ankara Yenimahalle ilçe Ü.

63. Mehmet Ali KESKİN- Edirne Uzunköprü Ü.

64. Mehmet DUYAR- İngiltere Londra Ü.

65. Mehmet ERMİŞ – İngiltere Londra Ü.

66. Memiş AYTEKİN – Ankara Altındağ ilçe Ü.

67. Muharrem SOYDEMİR- Ankara Çankaya ilçe Üyesi

68. Münire SÖNMEZ- Ankara Etimesgut İlçe Üyesi Gen. Kur. Delegesi

69. Mustafa ÇAKIR – Ankara Çankaya Çayyolu Tem. Sekr.

70. Mustafa GÖKDEMİR- E. Manisa Vilayet Lideri

71. Mustafa TOKAR- Ankara Yenimahalle ilçe Ü.

72. Naci AYKUT- Ankara Etimesgut ilçe Ü.

73. Nadiye UĞURLU- Ankara Çankaya ilçe Ü.

74. Nihat UZUN- Ankara Mamak İlçe Y.K.Ü.

75. Nimetullah EDEBALİ- Ankara Çankaya ilçe Ü.

76. Nurhayat BOYRAZ- İstanbul Vilayet Y.K.Ü. – E. KAdıköy İlçe Lideri

77. Nuri ŞAHİN- Ankara Mamak Ü. Genel Şura Delegesi

78. Orhan TOKAR- Ankara Yenimahalle İlçe Ü.

79. Özgür MUSLU- İngiltere Londra Ü.

80. Saadet ATEŞ AYKUT- Ankara Yenimahalle ilçe Ü.

81. Sabahat ÖZŞAHİNLER- İzmir Karşıyaka Ü.

82. Sadun TERLEMEZER- İzmir Karşıyaka Ü.

83. Şafak Çorum E.- Studgart Parti Sekreteri

84. Sakine DURGUN- Ankara Çankaya İlçe Y.K.Ü.

85. Sakine GÜNDOĞDU

86. Salman TUMAY- İngiltere Dis. K. Bşk.

87. Saniye DUMAN- Aydın Efeler E. İlçe Başk.

88. Satı ARSLAN – Ankara Yenimahalle ilçe Ü.

89. Şazi ERCAN E.- ABD Temsilcisi

90. Şenol DOĞAN- Edirne Uzunköprü İlçe Saymanı

91. Şerife Fikriye OVACIK- İstanbul Kadıköy İlçe Y.K.Ü.

92. Sermin ÜLGÜN- İzmir Kemalpaşa E. İlçe Sek.

93. Sevim GÖKDEMİR- Manisa Ü.

94. Sibel AYKUT- Ankara Etimesgut ilçe Ü.

95. Süleyman BAYER- Silifke Ü.

96. Süzem ERTÜRK- E. Elmadağ İlçe Y.K.Ü

97. Tacettin ÇAM- Ankara Çankaya ilçe Ü.

98. Türkan AÇIL- Düzce Vilayet Y.K.Ü.

99. Türkan ATEŞ ÖZCOŞAR- Ankara E. Yenimahalle Y.K.Ü.

100. Ufuk ARSLAN- Ankara Yenimahalle ilçe Ü.

101. Yasemin BEKTAŞ- Ankara E. Altındağ Y.K.Ü.

102. Yavuz ÇELİK – Ankara Çankaya ilçe Ü.

103. Yüksel BAYER- Silifke Ü.

104. Yusuf CEBE- Aydın Kuşadası Ü.

105. Yusuf ÇELİK- Aydın Kuşadası Ü.

106. Zafer Kadri AYAL- Ankara Etimesgut ilçe Ü.

107. Zehra BULUT- E. Ankara Vilayet Y.K.Ü.

108. Zeynel BEKTAŞ- Ankara E. Altındağ İlçe Bşk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seobizde.com hacklink canlı okey oyna tam sohbet süperbahis elitbahis Guvenilir siteler elitcasino giris bets10 giris instagram takipçi satın al cialis bodrum escort bodrum escort viagra bedava bahis gabile sugar daddy